Консултинг

Контакт - Ефективната и активна комуникация са в основата на нашия успех и отправна точка на едно ползотворно бъдещо сътрудничество.
 
Потребности - Първостепенно значение имат потребностите на клиента, които е наш дълг да познаваме добре, за да бъдат те удовлетворени. Умеем да се концентрираме върху вашите нужди и да разбираме вашата гледна точка, с цел намиране на общ език и постигане на диалог.  Посрещаме с внимание и се вслушване във всяко ваше възражение, което приемаме като допълнителна информация, която ще улесни бъдещата ни работа.
 
Услуга - Знаем колко е важно да бъдем консултанти на разположение, ориентирани и гъвгави спрямо нагласите на клиента. Доброто познаване на потребностите ви ни помага да пестим време и енергия, предоставяйки услуга, която отговаря на вашето търсене. Знаем как най-умело да излагаме и подкрепяме с правилни, конкретни и точни доводи и аргументи вашия интерес.
 
Доброто познаване на параметрите на имотите и нагласите на имотния пазар ни позволяват умело да отсяваме силните и слаби страни на всеки имот. И, тъй като, правилната преценка е в основата на успеха, опита, с който разполагаме, ни позволява да оценяваме смело и точно. Качественото обслужване, съчетано с добро познаване на нуждите на клиента и бърза реакция, ни позволяват лесно да печелим доверие и да създаваме дългосрочни и крепки партьорства. Ще останате изненадани и от полезните допълнителни препоръки, свързани с даден имот, който ще ви дадем.
 
Държим и на точното спазване на срокове.
 

Не се колебайте да се вържете с нас за повече информация.