За нас

About Us Дългогодишният и задълбочен опит, на екипа на Progressive, в сферата на недвижимите имоти, подсказва нуждата от специализирана агенция, съсредоточена в обслужването на индивидуалните потребности на наемателите и наемодателите на търговски площи.

Тази необходимост се обостря след настъпилите сериозни икономически промени в последните няколко години.

Пазарът на недвижими имоти става изненадващо непредвидим и видимо по-труден за управление. Подобна ситуация изисква съсредоточени усилия и задълбочен анализ на имотната ситуация, които ни позволяват да бъдем адекватно подготвени за всяко търсене и запитване.

Работата на нашия екип е концентрирана изцяло върху случващото се на основните търговски улици, булеварди и ключови търговски зони.
Подобен похват ни помага да отсяваме бързо и ловко съществуващата информация, давайки най-ценен съвет, подкрепен от стабилен опит при наемане или отдаване под наем на търговски помещения.