Отадаване под наем

Вече сте се възползвали от нашите професионални съвети и консултация. С взаимни усилия и пресяване на положителните и отрицателните страни на разгледаните предложения сме стигнали до вземане на правилното решение. Ние сме до вас и по време на отделните етапи на закриване на сделката.

Ще ви помогнем при сключването на договор за гаранция.

Ще защитим вашите интереси по време на преговорите.

Нашата компетентност, упоритост и позитивна нагласа, подкрепени от дългогодишния ни професионален опит са в основата на воденето на успешни преговори. Осъзнаваме, че нашата отправна точка са потребностите на клиента. Оставяме него да бъде водещата страна в приключването на сделката, подкрепяйки го с опита си във воденето на преговори и сключвне на сделки. Благодарение на умелото първоначално установяване на контакт и създаване на атмосфера на доверие, умеем да създаваме благотворна комуникационна среда. Владеем тактиките за обезпечаване на сигурността и защитаването на интереса на клиента. Отдаваме важност не само на постигането на добра цена, но се стремим и към по-добро качество и допълнителни преимущества.

На следващ етап ще подготвим предварителния договор и ще организираме финализирането на сделката.

Освен всичко останало, считаме за наш дълг да бъдем на ваше разположение и след приключване на сделката, съдейсвайки за ефективното развитие на вашия бизнес и локация.

 

Не се колебайте да се вържете с нас за повече информация.